Globalna informacja o polityce prywatności

Globalna informacja o polityce prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 29 listopada 2022 r.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy Finnigan Investments (Australia) Pty Ltd, OneAffiniti Ltd i OneAffiniti LLC (wspólnie „OneAffiniti”, „my” lub „nasze”) i opisuje, w jaki sposób każda z tych firm wykorzystuje dane osobowe. Więcej szczegółów na temat tych firm można znaleźć w punkcie 14 (Kontakt).

OneAffiniti prowadzi cyfrowe kampanie marketingowe business-to-business oraz analitykę danych na rzecz naszych klientów. W ramach naszych usług tworzymy strony internetowe i przygotowujemy komunikaty, materiały marketingowe i posty w mediach społecznościowych („Materiały marketingowe”). Zapewniamy również usługi kwalifikacji leadów, pozyskiwania leadów sprzedażowych i inne usługi związane z marketingiem za pośrednictwem naszych stron internetowych (które są własnością i są zarządzane przez OneAffiniti), w tym www.oneaffiniti.com („Strony internetowe”). Czasami współpracujemy z organizacjami zewnętrznymi (np. markami technologicznymi), które sponsorują pewne usługi marketingowe, aby uczynić te usługi szerzej dostępnymi dla naszych klientów.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy (i) osób fizycznych, które korzystają ze Stron internetowych lub Materiałów marketingowych OneAffiniti lub je odwiedzają, oraz (ii) osób fizycznych, których dane osobowe OneAffiniti przetwarza w związku ze świadczeniem usług (w każdym przypadku „użytkownik”).

OneAffiniti prowadzi działalność w kilku jurysdykcjach, dlatego nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą się różnić w poszczególnych krajach, w których działamy, aby zapewnić zgodność z lokalnymi praktykami i wymogami prawnymi. W stosownych przypadkach będziemy przywoływać wszelkie różnice w lokalnych informacjach o polityce prywatności przekazywanych użytkownikowi w momencie gromadzenia jego danych.

Szybkie linki

 1. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe
 2. W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe
 3. Dane osobowe, które gromadzimy
 4. Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe
 5. Marketing bezpośredni
 6. Komu udostępniamy dane osobowe i dlaczego
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych
 8. Przechowywanie danych
 9. Międzynarodowe przekazywanie danych
 10. Zapewnianie bezpieczeństwa danych
 11. Prawa do prywatności
 12. Korzystanie z plików cookie i innych urządzeń śledzących w sieci
 13. Skargi
 14. Kontakt
 15. Zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności

1. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe

 1. OneAffiniti — poza przypadkami określonymi w ustępie 1 lit. b) poniżej OneAffiniti, obejmująca spółki Finnigan Investments (Australia) Pty Ltd, OneAffiniti Ltd i OneAffiniti LLC, przetwarza dane osobowe dla własnych celów (w niektórych jurysdykcjach jesteśmy nazywani administratorem danych lub podmiotem odpowiedzialnym). Więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 14 (Kontakt).
 2. Nasi klienci — w przypadkach, gdy OneAffiniti przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług na rzecz klientów, to nasi klienci są (w przeważającej części) odpowiedzialni za przetwarzanie danych*. Oznacza to, że przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami naszych klientów i w ich imieniu (w niektórych jurysdykcjach czyni nas to podmiotem przetwarzającym). W niniejszej polityce określamy, kiedy działamy jako podmiot przetwarzający, wskazując, że dokonujemy przetwarzania w imieniu naszego klienta. Zazwyczaj nasi klienci przekazują nam dane osobowe osób, z którymi mają (lub chcą mieć) relacje biznesowe, a my wykorzystujemy te dane do świadczenia naszych usług na ich rzecz. W takiej sytuacji to nasi klienci są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności wszelkich danych osobowych z obowiązującym prawem i zastosowanie będą miały ich informacje o polityce prywatności.
  Jeśli jednak uzupełniamy dane naszych klientów lub uzyskujemy dodatkowe dane w imieniu naszych klientów (np. w związku z naszymi usługami pozyskiwania leadów sprzedażowych), wówczas zazwyczaj zarówno OneAffiniti, jak i klient będą odrębnymi administratorami danych (lub odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi) w odniesieniu do tych danych i zastosowanie będą miały odpowiednio informacje o polityce prywatności poszczególnych stron.
  * Słowo „przetwarzanie” (i jego pochodne) obejmuje wszystkie czynności, jakie można wykonać w odniesieniu do danych osobowych, np. ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie, przekazywanie, udostępnianie i ujawnianie.
 3. Nasi sponsorzy — OneAffiniti współpracuje z organizacjami zewnętrznymi (np. markami technologicznymi), które sponsorują świadczenie określonych usług na rzecz naszych klientów. Nazywamy te organizacje „sponsorami”. Możemy udostępniać tym organizacjom ograniczone dane osobowe w związku z ich sponsorowaniem (jak opisano poniżej) i w takich przypadkach to one będą odpowiedzialne za te dane (jako administratorzy lub podmioty odpowiedzialne).

2. W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy uzyskać bezpośrednio od niego, na przykład gdy:
  • nawiąże z nami komunikację (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie);
  • weźmie udział w sondażu lub ankiecie lub przekaże opinię na temat produktu lub usługi;
  • zapisze się, aby otrzymywać komunikaty (np. biuletyny lub alerty) lub powiadomienia o ofertach;
  • weźmie udział w konkursach lub zapisze się na webinar lub wydarzenie;
  • weźmie udział w rozmowie telefonicznej z nami dotyczące kwalifikacji leadów;
  • wypełni formularz z prośbą o podanie ceny lub dodatkowych danych o produkcie lub poprosi o kontakt;
  • uzyska dostęp do naszych Materiałów marketingowych lub Stron internetowych i będzie z nich korzystać;
  • wejdzie w interakcje z nami lub przekaże nam swoje dane osobowe w inny sposób; lub
  • zarejestruje się w celu skorzystania z naszych usług w imieniu klienta.
 2. Możemy również uzyskać dane osobowe o użytkowniku od osób trzecich, np:
  • od naszych klientów, sponsorów lub dostawców,
  • platformy mediów społecznościowych mogą udostępniać dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych treści lub treści osób trzecich, z którymi pozostaje w relacji (np. jest ich klientem). Wszelkie dane zebrane za pośrednictwem tych platform mediów społecznościowych będą gromadzone zgodnie z ustawieniami prywatności, polityką i/lub procedurami danej platformy, z którymi zalecamy się zapoznać;
  • zewnętrzne źródła danych, takie jak dostawcy danych lub publiczne bazy danych.

3. Dane osobowe, które gromadzimy

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o użytkowniku, na podstawie których można go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W zależności od tego, jak i dlaczego wchodzimy z użytkownikiem w interakcję (patrz wyżej), możemy uzyskać o nim którekolwiek z następujących kategorii danych osobowych:
  • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  • dane dotyczące zatrudnienia (takie jak stanowisko, pracodawca),
  • unikalne identyfikatory (takie jak numer klienta lub identyfikator reklamowy),
  • informacje o relacjach (takie jak opinie, komentarze i preferencje),
  • informacje o transakcjach (takie jak szczegóły dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej o naszych usług),
  • informacje o połączeniu internetowym i informacje techniczne (takie jak adres IP i odwiedzane strony oraz dane zbierane przez nasze pliki cookie),
  • informacje wywnioskowane i pochodne (takie jak dane statystyczne i analityczne).
 2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość nawiązania z nami kontaktu anonimowo lub przy użyciu pseudonimu. Jeśli użytkownik chce na przykład przekazać opinię bez konieczności udzielenia przez nas odpowiedzi, nie musi podawać nam swojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail. Jeśli jednak nie poda nam niektórych lub wszystkich wymaganych danych osobowych, możemy nie być w stanie spełnić jego żądania.
 3. Gdy świadczymy usługi w imieniu naszych klientów, mogą oni przekazać nam dane osobowe dotyczące użytkownika (zazwyczaj dane kontaktowe i dane dotyczące relacji). Możemy uzupełnić te dane o dodatkowe informacje wymagane przez naszych klientów w ramach świadczenia przez nas usług.
 4. Oprócz powyższego, jeśli użytkownik jest pracownikiem jednego z naszych klientów lub innej organizacji, z którą współpracujemy (np. naszych sponsorów lub dostawców), możemy uzyskać dane osobowe na jego temat, jeśli (i) zarejestruje się w celu korzystania z naszych usług i/lub (ii) użytkownik lub jego pracodawca przekaże nam jego dane jako dane osoby kontaktowej. Dane osobowe, które możemy uzyskać na temat użytkownika, będą zazwyczaj ograniczone do danych kontaktowych i innych informacji, które są nam potrzebne do celów utrzymywania relacji biznesowych z firmą użytkownika.

4. Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w niektórych lub wszystkich z następujących celów:

 1. świadczenie usług — możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu:
  • świadczenia naszych usług i zarządzania nimi,
  • zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem i reprezentowaną przez niego organizacją,
  • zapewnienia obsługi klienta i odpowiadania na pytania, prośby o dane i wnioski,
  • wysyłania cyfrowych materiałów marketingowych w imieniu naszych klientów,w tym marketingowych wiadomości e-mail, postów na platformach mediów społecznościowych lub wyświetlania reklam,
  • nawiązywania w imieniu naszych klientów dalszego kontaktu z leadami w wyniku naszych działań z zakresu marketingu cyfrowego,
  • rozwijania i ulepszania naszych usług, w tym naszych Stron internetowych i Materiałów marketingowych oraz zapewniania bardziej spersonalizowanych usług,
  • zarządzania i realizacji naszych funkcji biznesowych i operacyjnych, w tym podejmowania decyzji biznesowych i prowadzenia operacji technicznych,
  • zatwierdzania sprzedaży, rejestrowania możliwości sprzedaży lub innego przetwarzania transakcji.
 2. konkursy i promocje  — możemy przetwarzać dane osobowe w celu obsługi konkursów i promocji, w tym określania uprawnień do udziału w konkursie, przyznawania nagród oraz publikowania lub udostępniania w inny sposób listy zwycięzców nagród. Każdorazowo określimy, czy organizatorem konkursu lub promocji jesteśmy my, czy jeden z naszych klientów.
 3. analityka — możemy analizować dane osobowe użytkownika, aby:
  • poprawić i zmierzyć skuteczność naszych usług,
  • uzyskać wgląd w to, jak nasze usługi są wykorzystywane i przez kogo,
  • ułatwić pozyskiwanie nowych leadów sprzedażowych,
  • lepiej zrozumieć osoby odwiedzające nasze strony i korzystające z naszych usług.
  Aby ułatwić sobie powyższe działania, możemy łączyć dane osobowe z innymi danymi, które możemy pozyskiwać z naszych Stron internetowych, Materiałów marketingowych lub od osób trzecich. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do tworzenia anonimowych zestawów danych.
 4. marketing i reklama — możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
  • prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, w tym wyświetlania treści na naszych Stronach internetowych i Materiałach marketingowych oraz wyświetlania reklam na stronach internetowych osób trzecich,
  • analizowania skuteczności i optymalizowania wydajności poszczególnych kampanii marketingowych, które prowadzimy, w tym w imieniu naszych klientów,
  • prowadzenia re-marketingu oraz zezwalania naszym klientom lub dostawcom zewnętrznym na prowadzenie re-marketingu — więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie,
  • dostarczania danych o naszych usługach, w tym poprzez dystrybucję biuletynów i innych komunikatów dotyczących naszych usług i korzystania z nich przez użytkownika.

5. Marketing bezpośredni

 1. Wysyłanie materiałów marketingowych — możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przekazywania mu komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych, w przypadku gdy uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika (lub uzyskali ją nasi klienci) lub gdy możemy powołać się na inną podstawę prawną do wysyłania takich komunikatów (np. nasze uzasadnione interesy).
 2. Prawo do rezygnacji — użytkownik ma w każdej chwili prawo zrezygnować z dalszego otrzymywania od nas komunikatów marketingowych.  Można to zrobić, klikając link rezygnacji z subskrypcji komunikatów marketingowych lub kontaktując się bezpośrednio z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności (patrz Kontakt). Należy pamiętać, że jeśli użytkownik rezygnuje z subskrypcji otrzymywanej od naszej firmy, dotyczy to komunikatów marketingowych wysyłanych przez nas. Jeśli dotyczy to komunikatów, które wysyłamy w imieniu klienta, poinformujemy go o tym. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za jakiekolwiek komunikaty marketingowe wysyłane przez klientów bezpośrednio do użytkownika, ponieważ klient sam odpowiada za zarządzanie swoimi własnymi listami marketingowymi.

6. Komu udostępniamy dane osobowe i dlaczego

W zależności od celów, dla których pozyskaliśmy dane osobowe użytkownika, możemy je udostępniać innym podmiotom w następujący sposób:

 1. Firmy z grupy OneAffiniti — możemy udostępniać dane osobowe w ramach grupy firm OneAffiniti (jak określono w punkcie Kontakt):
  • w celu ułatwienia wewnętrznej administracji (takiej jak rozliczenia),
  • w celu promowania naszych wydarzeń i usług,
  • w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika lub jego organizacji i/lub
  • dla celów opisanych powyżej w punkcie 4 (Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe) i punkcie 5 (Marketing bezpośredni).
 2. Klienci — możemy udostępniać dane osobowe naszym klientom w celu świadczenia usług opisanych w punkcie 4 powyżej, m.in.:
  • w celach marketingu i reklamy,
  • w celu analizy skuteczności i optymalizacji wyników kampanii marketingowych,
  • w celu zarządzania promocjami i konkursami klientów,
  • aby zatwierdzić sprzedaż, zarejestrować możliwość sprzedaży, pomóc w dokonaniu transakcji lub dokonać transakcji.
 3. Sponsorzy — w związku ze świadczeniem przez nas usług na rzecz klientów oraz w celu weryfikacji skuteczności tych usług możemy udostępniać naszym sponsorom ograniczone dane osobowe.
 4. Dostawcy zewnętrzni — możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom zewnętrznym (tj. podmiotom trzecim, które dostarczają nam oraz naszym klientom produkty i usługi) w celu:
  • świadczenia naszych usług,
  • pomocy w dostarczaniu, administrowaniu, hostowaniu i wspieraniu naszych funkcji i działań,
  • pomocy w utrzymywaniu naszych Stron internetowych, Materiałów marketingowych i baz danych,
  • świadczenia usług marketingowych, w tym usług telemarketingowych, analizy danych i dostarczania reklam,
  • świadczenia usług informatycznych, w tym przetwarzania i przechowywania danych oraz tworzenia ich kopii zapasowych.
  Nasi dostawcy usług są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a wykorzystanie przez nich danych osobowych jest ograniczone do świadczenia usług na naszą rzecz.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, np. (i) podmiotowi przejmującemu, jeśli zostanie podjęta decyzja o połączeniu, zbyciu, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązaniu, sprzedaży lub przeniesieniu części lub całości naszych aktywów, (ii) w celu egzekwowania naszych praw i realizacji umów, (iii) jeśli uzyskamy zgodę użytkownika lub (iv) jeśli zostaną one zanonimizowane.

Będziemy również udostępniać dane osobowe użytkownika, gdy będzie to wymagane przez prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe, w tym organom ścigania, organom regulacyjnym i sądom w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których prowadzimy działalność.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy będziemy mieli ku temu podstawy prawne. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, na których opieramy się, aby uzasadnić przetwarzanie przez nas danych:

 1. zgoda użytkownika — będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika za jego uprzednią zgodą (której może udzielić bezpośrednio nam lub innym organizacjom (takim jak nasi klienci lub zewnętrzni dostawcy danych)). Jeśli przykładowo użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego biuletynu, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie — patrz punkt 11 (Prawa do prywatności)
 2. uzasadnione interesy — będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne dla celów naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów naszych klientów, sponsorów (lub innych osób trzecich), o ile nad tymi interesami nie będą przeważać podstawowe prawa do prywatności użytkownika. Możemy na przykład przetwarzać dane osobowe użytkownika w związku z następującymi prawnie uzasadnionymi interesami:
  • nasze własne działania w zakresie marketingu bezpośredniego (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga zgody użytkownika),
  • świadczenie usług na rzecz naszych klientów lub sponsorów,
  • nasze własne wewnętrzne cele związane z zarządzaniem i administracją (w tym weryfikacja skuteczności i wydajności naszych usług oraz tworzenie zanonimizowanych zbiorów danych),
  • personalizacja usług, które świadczymy na rzecz użytkownika oraz lepsze zrozumienie naszych gości/użytkowników/klientów (oraz w stosownych przypadkach ich klientów końcowych),
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i danych, w tym zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej oraz powstrzymywania uszkodzeń systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej i/lub
  • zgłaszanie właściwym organom ewentualnych przestępstw lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego,
  • ujawnienie lub przekazanie danych osobowych w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga zgody użytkownika),
  • inne bieżące cele biznesowe, takie jak zarządzanie kontem, kontrola jakości, administracja strony internetowej, ciągłość działania i odzyskiwanie danych po awarii, bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom, ład korporacyjny, sprawozdawczość i zgodność z przepisami.
 3. zgodność z prawem — będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne, aby spełnić wymóg prawny (na przykład, aby zarządzać rezygnacjami z marketingu, przestrzegać nakazu sądowego wymagającego od nas ujawnienia informacji organom ścigania lub przestrzegać przepisów prawa pracy lub przepisów podatkowych lub innych przepisów regulacyjnych).

8. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo dane te będą potrzebne do celów opisanych powyżej oraz przez dodatkowy okres, który może być wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo. Czas przechowywania danych osobowych zależy od celu (celów), dla którego (których) zostały zebrane, sposobu ich wykorzystania oraz wymogów obowiązującego prawa. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych, które nie są nam już potrzebne do żadnego z celów opisanych powyżej, zgodnie z naszą polityką usuwania i przechowywania danych oraz obowiązującym prawem.

9. Międzynarodowe przekazywanie danych

OneAffiniti jest globalną grupą firm (lista firm należących do grupy znajduje się w punkcie Kontakt) i dane osobowe użytkownika w związku ze świadczeniem naszych usług mogą być przekazywane do innych krajów. Działamy w regionie Azji i Pacyfiku (w tym w Australii, Nowej Zelandii i na Filipinach), w Ameryce Północnej (w tym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), a także w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii. Niektóre z tych krajów mogą nie mieć takiego samego poziomu ochrony danych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Zapewniamy jednak, że zanim przekażemy dane osobowe użytkownika tym zagranicznym odbiorcom, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do uprawnionych celów, w sposób zgodny z naszą Informacją o polityce prywatności i odpowiednio chronione przy użyciu odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych środków zgodnych z prawem.
Na ogół, aby zapewnić, że dane osobowe są odpowiednio chronione, gdy są przekazywane z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii (lub krajów o podobnych ograniczeniach dotyczących przekazywania danych) do krajów bez odpowiedniego poziomu ochrony danych, stosujemy zatwierdzone Standardowe klauzule umowne, ale możemy również przekazywać dane przy użyciu innych zatwierdzonych mechanizmów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@oneaffiniti.com.

10. Zapewnianie bezpieczeństwa danych

 1. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa — kwestie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika traktujemy poważnie. Wdrożyliśmy procedury mające na celu ochronę bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Środki te obejmują:
  • przechowywanie danych osobowych w bezpiecznym środowisku oraz nakładanie elektronicznych i fizycznych ograniczeń na pliki zawierające dane osobowe,
  • procedury mające na celu ochronę danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą i nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem,
  • ograniczenie dostępu wyłącznie do upoważnionego personelu w dozwolonych celach.
 2. Przesyłanie danych przez Internet — chociaż nieustannie staramy się zapewnić, że nasze systemy i środki kontroli są aktualizowane w celu uwzględnienia zmian technologicznych, przesyłanie danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą niezabezpieczonej metody, takiej jak poczta elektroniczna, prosimy o nieprzekazywanie żadnych wrażliwych danych osobowych.
 3. Jak użytkownik może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa swoich danych — użytkownik może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa swoich danych, upewniając się, że nie udostępnia swoich nazw użytkownika i/lub haseł (które wykorzystuje w związku z naszymi usługami) innym osobom. W przypadku podejrzenia, że ktoś inny może korzystać z nazwy użytkownika i hasła, należy zaprzestać ich używania i niezwłocznie nas o tym powiadomić (patrz punkt Kontakt poniżej).

11. Prawa do prywatności

OneAffiniti uznaje prawa przysługujące użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa, które mogą obejmować:

 1. prawo dostępu — prawo do żądania informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych użytkownika oraz uzyskania dostępu do tych danych;
 2. prawo do sprostowania danych — prawo do żądania sprostowania lub zmiany wszelkich danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika, a które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych — prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na temat użytkownika, w określonych okolicznościach;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania — prawo do żądania ograniczenia przez nas przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach;
 5. prawo do przenoszenia danych — prawo do otrzymania określonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane przez użytkownika i które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy;
 6. prawo do sprzeciwu — prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zrezygnować z wiadomości e-mail wysyłanych w ramach marketingu bezpośredniego można poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji, który będzie znajdował się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej, lub poprzez kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności (patrz punkt Kontakt);
 7. prawo do wycofania zgody — w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Można to zrobić, kontaktując się z nami (patrz punkt Kontakt). W przypadku wycofania zgody nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby dowiedzieć się o konkretnych prawach, które przysługują użytkownikowi i jak z nich korzystać, można w każdej chwili skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności (patrz punkt Kontakt). W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na temat użytkownika w imieniu naszych klientów (tj. jako podmiot przetwarzający), dołożymy wszelkich starań w dobrej wierze, aby skierować użytkownika do odpowiedniego klienta lub sponsora.
Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia w USA, zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie danych osobowych (California Consumer Protection Act, CCPA) ma on prawo sprzeciwić się sprzedaży swoich danych osobowych. Firma OneAffiniti nie sprzedaje danych osobowych. Dane osobowe ujawniamy jedynie osobom trzecim będącym dostawcami usług lub osobom trzecim w celach biznesowych lub osobom trzecim na polecenie użytkownika, np. jeśli użytkownik zezwoli na udostępnianie lub zaakceptuje reklamowe pliki cookie osób trzecich.

12. Korzystanie z plików cookie i innych urządzeń śledzących w sieci

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak używamy plików cookie i innych podobnych technologii, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie.

13. Skargi

 1. Sposób rozpatrywania skarg — skargi traktujemy poważnie i postaramy się rozwiązać wszelkie problemy szybko i sprawiedliwie. Jeśli użytkownik uważa, że nie wywiązaliśmy się z naszych obowiązków w zakresie ochrony prywatności lub z niniejszej Informacji o polityce prywatności, prosimy o kontakt (patrz punkt Kontakt). W przypadku złożenia skargi, nasz specjalista ds. ochrony prywatności skontaktuje się z użytkownikiem, aby spróbować rozwiązać sprawę. Możemy poprosić użytkownika o dodatkowe szczegóły, skonsultować się z innymi stronami i przechowywać dokumentację dotyczącą skargi. Po zakończeniu dochodzenia w sprawie skargi powiadomimy użytkownika o jego wyniku, w tym o wszelkich działaniach, które podejmiemy w celu rozpatrzenia skargi.
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu regulacyjnego — jeśli użytkownik uważa, że nie wypełniliśmy naszych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego prywatności lub jest niezadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy jego skargę dotyczącą prywatności, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego. Na przykład:
  • Europa: aby znaleźć właściwy krajowy organ do spraw ochrony danych w Europie, kliknij tutaj lub odwiedź stronę internetową Komisji Europejskiej (europa.eu), lub
  • Australia: na stronie internetowej australijskiego Biura Komisarza ds. Informacji (https://www.oaic.gov.au/) znajduje się opcja Kontakt,
  • Wielka Brytania: na stronie internetowej Biura Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk) znajduje się opcja Kontakt.
  Zanim jednak złożą Państwo formalną skargę do organu regulacyjnego, mamy nadzieję, że dadzą nam Państwo szansę na odniesienie się do danej kwestii.

14. Kontakt

Jeśli użytkownik chce się z nami skontaktować z jakiegokolwiek powodu, w tym w celu wykonania któregokolwiek ze swoich praw do prywatności lub złożenia skargi dotyczącej naszego postępowania z danymi osobowymi, może to zrobić w następujący sposób:

Kontakt:                 Specjalista ds. ochrony prywatności
e-mail:                   privacy@oneaffiniti.com

Przedstawiciel w UE:     atprivacy GmbH,
Do wiadomości OneAffiniti Ltd
Kattjahren 4, 22359 Hamburg, Niemcy.
e-mail:                oneaffiniti@gdpr-eu-rep.de

Azja i Pacyfik

Nazwa firmy:     Finnigan Investments (Australia) Pty Ltd
Adres kontaktowy:     Suite 7, Level 10, 109 Pitt Street, Sydney NSW Australia
tel.:                         +61 2 8599 9898

Europa

Nazwa firmy:      OneAffiniti Ltd
Adres kontaktowy:     Venture House, 2 Arlington Square, Bracknell RG12 1WA, Wielka Brytania
tel.:                         +44 01344 289070

Ameryka Północna

Nazwa firmy:     OneAffiniti LLC
Adres kontaktowy:     9600 Great Hills Trail, Suite 220W Austin TX 789759, Stany Zjednoczone
tel.:                         +1 512 982 0928

15. Zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności

Niniejsza Informacja o polityce prywatności jest przez nas stale analizowana i od czasu do czasu może być zmieniana. Każda zmieniona wersja Informacji o polityce prywatności wejdzie w życie po jej opublikowaniu na naszej stronie internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości każda aktualizacja polityki opublikowana w Internecie jest równoznaczna z powiadomieniem użytkownika. Poprzednie wersje Polityki prywatności można znaleźć tutaj.