Centrum zaufania RODO

Jako dostawca usług marketingu cyfrowego, OneAffiniti dąży do ścisłej współpracy ze swoimi partnerami, stawiając sobie za cel pomoc w spełnieniu przez nich wymagań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej oraz lokalnych przepisów wykonawczych. Opracowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Państwu w zrozumieniu obowiązków wynikających z RODO i wyjaśnić, w jaki sposób OneAffiniti wspiera Państwa poprzez własne działania na rzecz zgodności z przepisami RODO.

Informacje o RODO

Co trzeba wiedzieć o rozporządzeniu RODO i jak może ono wpłynąć na firmę

RODO i OneAffiniti

Jak wspieramy naszych Partnerów poprzez własne działania na rzecz zgodności z przepisami

RODO i Partnerzy

Co rozporządzenie RODO oznacza dla partnerów OneAffiniti

Materiał ten został przygotowany z myślą o przekazaniu ogólnych informacji i nie ma na celu udzielenia porad prawnych. Aby w pełni zrozumieć wpływ rozporządzenia RODO na wszelkie prowadzone przez Państwa działania związane z przetwarzaniem danych, prosimy o skonsultowanie się z niezależnym specjalistą w dziedzinie prawa i/lub prywatności.